Saaristopäällikkökurssi

Saaristopäällikkökurssi antaa perusvalmiudet toimia purjeveneen päällikkönä suotuisissa saaristo-olosuhteissa päiväsaikaan.

Saaristopäällikkökurssille osallistumiseen vaaditaan 16 vuoden ikä. Kurssin minimikesto on 32 tuntia. 

Saaristopäällikkökurssille osallistumiseen vaaditaan aikaisempaa purjehduskokemusta miehistön jäsenenä. Suositeltu purjehduskokemus ennen kurssille osallistumista on vähintään 100 merimailia. Saaristopäällikkökurssille osallistuminen edellyttää saaristopäällikkökurssin navigointiteorian tasoista  tietämystä (esim. saaristonavigointi tai navigointi1).

Saaristopäällikkökurssin sisältöön kuuluu esim. valmistautuminen merelle ja reittisuunnittelu, veneen käsittelyä koneella ja purjein, rantautumiset, navigointitaitoja, meriteiden sääntöjen ja päällikön vastuun tuntemus, toiminta hätätilanteissa sekä huolehtiminen miehistöstä ja aluksesta. Näihin perehdytään jo erillisenä teoriapäivänä ennen kurssia. Kurssiin sisältyy erillinen navigointi-, MOB- ja satamaharjoittelupäivä.

Saaristo- ja rannikkopäällikkökursseilla käytetään materiaalina Poryn julkaisemaa kirjaa Purjeveneen päälliköksi.

Kursseja voi suorittaa myös omalla veneellä. Tällöin saa kouluttajalta myös vinkkejä omaan veneeseen ja purjehtimiseen liittyvissä asioissa.

Myös purjehtijakursseille voidaan ottaa sopimuksen mukaan yksi saaristopäällikköoppilas. Samoin retkipurjehdukselle voi ilmoittautua saaristopäällikköoppilaana.

Venedieselin huoltokurssi

Syksyn venediesel -kurssi on pidetty yhteistyössä Tekno-Marinen kanssa.
Seuraavia suunnitteilla taas keväälle 2024.

Päällikköharjoittelua

Tilaa itsellesi räätälöity päällikkötreeni. Lisäksi joillekin päivä- ja iltapurjehduksistamme on mahdollista ilmoittautua harjoittelevaksi kippariksi.

 • Valmistautuminen merelle (veneen tarkistukset ja miehistön ohjeistus)
 • Reivaus ja sen poistaminen, sopivien purjeiden valinta
 • Veneenkäsittely koneajossa, erilaisten rantautumisten valmistelu ja toteutus erilaisissa tuuliolosuhteissa (poiju, kylki, ankkurointi)
 • Veneenkäsittely purjein kaikilla tuulensuunnilla ja erilaisissa tuuliolosuhteissa
 • Navigointi, näköhavaintoihin perustuva paikanmääritys, yhdyslinjojen ja turvarajojen käyttö, merkintäpaikan määrittäminen karttatyöskentelyllä
 • Ohjattavan kurssin määritys ottaen sorto huomioon 
 • IALA A-viitoitusjärjestelmän tuntemus 
 • Kompassin, lokin ja kaikuluotaimen käyttö 
 • Reittisuunnittelu ja navigointi 
 • Elektronisten navigointilaitteiden käyttö paikanmäärityksessä 
 • Navigointiin liittyvien tietojen ylläpito: lokikirja ja merkinnät merikarttaan 
 • Meriteiden sääntöjen käytännön tuntemus
 • Sääoppi, sääpalveluiden käyttö
 • Huolto- ja korjaustoimenpiteet  (köydet, dieselmoottori)
 • Veneen muonittaminen ja varustaminen
 • Hätätilanteet, MOB-tilanne kipparina, hätäraketit, VHF-radion käyttö, hinauksen ja pelastuslautan käytön ymmärtäminen 
 • Matkanteko ja kyvykkyys kipparina: Ymmärrys kipparin vastuista, turvallisen suunnitellun merimatkan toteuttaminen, aluksen ominaisuuksien ja miehistön huomiointi suunnittelussa ja toteutuksessa