Purjehduskurssit kotimaassa

Järjestämme Purjehduksenopettajat Pory ry:n koulutusohjelman mukaisia purjehduskursseja.

Johdatus purjehdukseen on 4-8 tunnin mittainen tutustuminen veneeseen ja purjehdukseen.

Purjehtijakurssi antaa hyvät valmiudet aloittaa purjehdusharrastus köliveneen miehistönä turvallisesti ja oikeita menettelyjä käyttäen.

Saaristopäällikkökurssilla harjoitellaan veneen päällikkyyttä. Kurssi sopii aloitteleville kippareille, joilla on jo purjehduskokemusta. Kurssin tavoitteena on valmius aloittaa turvallisesti itsenäinen veneily ja toimia purjeveneen päällikkönä suotuisissa saaristo-olosuhteissa päiväsaikaan.

Rannikkopäällikkökurssi antaa valmiudet toimia purjeveneen päällikkönä vaativimmissakin olosuhteissa päivällä ja yöllä sekä pidemmillä merimatkoilla. Rannikkopäällikkökurssi ei ole tällä hetkellä Sea Lady Sailingin kurssitarjonnassa. Näitä järjestetään kysynnän mukaan.

Kursseihin kuuluu 8 tuntia teoriaa, joka pidetään yleensä erillisenä teoriapäivänä ennen kurssin alkua.
Päällikkökursseihin sisältyy erillinen navigointi-, MOB- ja satamaharjoittelupäivä heinä-elokuussa.

Ohjelmassamme on myös Lady-kursseja, joilla oppilaina on yksinomaan naisia. Nämä kurssit on merkitty L-kirjaimella tai LADY -tunnisteella.

Kursseja voi myös suorittaa omalla veneellä. Tällöin saa kouluttajalta myös vinkkejä omaan veneeseen ja purjehtimiseen liittyvissä asioissa.

Kurssin voi suorittaa myös retkipurjehduksella rannikolla tai Saaristomerellä.

Kurssin voi myös ostaa lahjakorttina ystävälle.

Kuvia

2022

Yhteenveto käytännön purjehduskursseista 

Purjehtijakurssi 
 • tavoitellaan kykyä toimia purjeveneen  miehistön jäsenenä
 • ei vaadi aikaisempaa purjehduskokemusta
 • ei vaadi aikaisempaa navigointiosaamista
 • painopisteenä merimiestaidot, purjehdus,  veneenkäsittely
 • minimikesto 32 tuntia
Saaristopäällikkökurssi
 • oppimistavoitteena purjeveneen kipparointi  tutuilla vesillä päiväsaikaan
 • 100 merimailin purjehduskokemussuositus
 • painopisteenä veneenkäsittely, navigointi, reittisuunnittelu, kipparointi, turvallisuus
 • minimikesto 32 tuntia

vaaditaan ennen kurssille tuloa:

 • Peruskäsitteet: määritelmät; koordinaattijärjestelmä; sijainti; matka, aika ja nopeus
 • Merikartta ja sen käyttö käyttö: karttaprojektiot; karttamerkit; sijainnin, suuntien ja matkojen mittaaminen ja merkitseminen
 • Merenkulun julkaisut: loistoluettelot; tiedonantoja merenkulkijoille
 • Viitoitusjärjestelmä ja muut merenkulun turvalaitteet; valot ja loistot
 • Kompassi: suunta ja suuntima; eranto; eksymä; magneettisuunta; kompassisuunta; suuntien ja suuntimien muuntaminen; ohjauskompassi ja suuntimakompassi; eksymän määrityksen periaate
 • Paikanmääritys: sijoittajan käsite; yhdyslinjat; ristisuuntima
 • Navigointi näkyvyyden ollessa rajoitettu
 • Reittisuunnittelu osana merimatkan suunnittelua
 • Meriteiden säännöt
 • Ympäristön huomioiminen veneilyssä
Rannikkopäällikkökurssi
 • matkapurjeveneen  kipparointi rannikkoalueilla  sekä päivällä että yöllä
 • 300 merimailin purjehduskokemussuositus
 • painopisteenä merimatkan suunnittelu,  kipparointi, veneenkäsittely rannikkoalueella erilaisissa olosuhteissa, turvallisuus ja  navigointi yöllä
 • minimikesto 32 tuntia

vaaditaan ennen kurssille tuloa:

Navigointiteoria I

Saaristopäällikkökurssin lisäksi seuraavat asiat:

 • Merkintäpaikan ja arvioidun sijainnin (DR ja EP) määritys karttatyön avulla
 • Eksymätaulukon laatiminen ohjailukompassille
 • Erilaiset sijoittajat ja niiden yhdistelmät visuaalisessa paikanmäärityksessä
 • Sääoppi: ilmamassat; matala- ja korkeapaineet ja niihin liittyvät sääilmiöt; meri- ja maatuulet; sumut; sääennusteiden lähteet ja tulkinta
 • Vuorovesioppi: vuorovesivirrat ja korkeudet
 • Ohjattavan kompassinsuunnan määritys tuulen aiheuttaman sorron ja vuorovesivirran vaikuttaessa
 • Elektroniset apuvälineet: Kompassit; GPS; karttaplotterit; tutka; VHF; hätäviestien lähetys
 • Tullimuodollisuudet; paikalliset säädökset