en

KIRJOJA VENEILIJÖILLE

Sea Lady julkaisee ja kustantaa kirjoja veneilijöille:

 

Ivar Dedekam:

Purjeven. toim, vakav. ja suoritusarvot (2021)

Navigointi (2015)

Veneilytaito (2014)

Purjeiden ja rikin säätö (PAINOS LOPPUNUT)

 

Lue lisää ja tilaa »

 

Teoriakurssi on keskeinen osa kunkin kurssitason kokonaisuutta. Se on myös edellytys veneilijän suoristuskirjaan kurssin merkitsemiselle. Järjestämme kaikille kurssitasoillemme teoriakurssit, jotka tukevat ja täydentävät vesillä annettavaa käytännön purjehduskoulutusta.

Havainnollisesti opetettuihin kursseihimme sisältyy kattava kurssimateriaali. Käytännön kursseihin sisältyvät oppikirjat annetaan myös jo teoriakurssin yhteydessä.
Pelkkä teoriakurssi on hyvä ja edullinen vaihtoehto aloittaa perehtyminen purjehduksen perusteisiin.

Järjestämme kauden 2021teoriakurssit viime kevään tapaan verkkokursseina.
Etäopetuksen luonteen vuoksi kurssi jakautuu 2-3 kurssikontaktiin (kesto 2-4 h).
Kurssiajoista ja menettelyn yksityiskohtista sovimme sähköpostitse osallistujien kanssa.

KURSSIMME ALKAVAT SEURAAVASTI: 

  PURJEHTIJAKURSSIN TEORIAT

 • PurjehtijaK:n teoriakurssi 1:    Pidetty
 • PurjehtijaK:n teoriakurssi 2:   La 15.5. (4 h) ja Su 16.5. (4 h)

Järjestämme lisää kursseja tarpeen mukaan . . . 

      SAARISTOPÄÄLL.KURSSIN TEORIA

 •  Teoriakurssi 1:  La 8.5. (4 h), Ma 10.5. (2 h) ja Ke 12.5. (2 h)

Järjestämme lisää kursseja tarpeen mukaan . . . 

 TEORIAKURSSIEN HINTA KAIKILLA KURSSITASOILLA ON 85 € (Sisältäen rkurssimateriaalin ja oppikirjan kotiin postitettuna)

Suosittelemme erillistä teoriakurssia myös kotimaan ja Välimeren retkikurssien oppilaille, sillä retkien yhteydessä teorian tarkastelu jää huomattavasti vähäisemmäksi. 

 

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET »

TEORIAKURSSIEN SISÄLLÖSTÄ

 • Purjehtijakurssin teoria sisältää yleistietoa purjeveneen kehityksestä, erilaisista venetyypeistä, niiden toiminnasta ja varusteista. Kurssilla käsitellään purjeiden toiminnan virtausopilliset perusteet, joiden mieltäminen on välttämätöntä purjehdustaidon oppimiseksi. Myös vesillä liikkumisen kulkusäännöt, sääilmiöiden perusteet ja turvallisuuden hallintaan liittyvät asiat kuuluvat tämän kurssin ohjelmaan.  

 • Saaristopäälikkökurssin teoriaan sisältyy puolestaan veneen päälliköintiin liittyvät aiheet. Näitä ovat mm. päällikön vastuu, reittisuunnittelu, miehistöstä huolehtiminen ja sääopin laajempi osuus.
  Päälliköintitaitojen keskeisenä alueena on veneen kokonaisvaltainen hallinta erilaisissa olosuhteissa, kuten rantautumiset, ankkurointipaikan valinta, erilaiset veneenkäsittelytekniikat ja miehistön yhteistyö.
  Koska kurssille osallistuvilla on jo hyvät perustiedot ja kokemusta veneilystä, antaa näiden aiheiden käsittely teoriakurssilla hyvän pohjan myöhemmin vesillä tapahtuvaan harjoitteluun. 

 • Ranikkopäällikkökurssin teoriaan kuuluu saaristopäällikkökurssilla käsiteltyjen aiheiden lisäksi muun muassa:
 • Toiminta avomeriolosuhteissa, miehistön vahtivuorojärjestelyt ja levosta huolehtimenin.
 • Pimeäpurjehdus avomerellä ja valaistulla väylillä: valmistelu, miehistön työjako, turvarajat, jne.

 

SOLMUANIMAATIOITA TEORIAKURSSILLE

 Paalusolmu

paalusolmu

  Ulkosorkka

ulkosorkka

  Siansorkka

 siansorkka

  

Yhteystiedot

Sea Lady Sailing

Kotikoivuntie 3 B 6
05810 HYVINKÄÄ

Puhelin:040 7016649 tai 040 5589482
Email: info@purjehduskurssi.com

VENEILYKIRJAMME

Sea Lady julkaisee ja kustantaa kirjoja:

Ivar Dedekam

Navigointi (Helmikuu 2015)

Veneilytaito (2014)

Purjeiden ja rikin säätö (2013)

Lue lisää ja tilaa »

Kuvagalleria