Tulosta

Uusien taitojen oppiminen on yhdessä koettua kokemusten löytämistä, josta niin oppijoiden kuin myös opettajien tulee nauttia.

ALLA KURSSILAISTEN KOKEMUKSIA KOULUTUKSISTAMME

Sari

"Osallistuin kesällä 2016 työkaverini rohkaisemana Sea Lady Sailingin purjehduskurssille. Astuin ensimmäisen kerran elämässäni purjeveneeseen. Koulutus koostui sekä teoriasta sekä käytännön opeista Jaakko Saatsin opettamana. Ensimmäisestä päivästä alkaen tunsin, että olin tullut oikean henkilön oppiin. Hän on erittäin kokenut, ammattitaitoinen ja kannustava kouluttaja, joka tekee opetustyötä täydellä sydämellä. On tärkeää, että opettajalla on aikaa kertoa ja keinoja havainnollistaa asioita. Myös hyvään merimiestapaan ja turvallisuuteen liittyvät asiat tulivat kurssilla ymmärretyksi. Kurssi antoi paljon enemmän valmiuksia kuin odotin.

Sea Ladyn kurssin ansiosta innostuin purjehduksesta niin paljon, että hankin oman purjeveneen. Pääsin siis vielä samana kesänä toteuttamaan kurssilla oppimiani asioita omalla veneellä. Sain kouluttajaltani paljon tukea vielä kurssin jälkeenkin, kun rohkenin kysyä häneltä apua.

Purjehdusharrastukseni sai jatkoa seuraavana talvena, jolloin suoritin saaristomerenkulun tutkinnon. Keväällä 2017 ilmoittauduin Sea Ladyn päällikkökurssille. Päällikkökurssin ohessa kävin heinäkuussa myös taitavan kouluttajan, Kari Koivusen kipparoiman retkipurjehduksen Saaristomerellä. Kokonaisuutena sain näin hyvät valmiudet oman veneeni kipparointiin.

Olen todella onnellinen uudesta harrastuksestani ja siitä saan kiittää koko sydämestäni Sea Lady Sailingia ja sen erinomaista opetusta."

Sari Erätuli-Jakovljevic

 

Nina"Lämpimästi tervetuloa kurssille - teemme sinusta purjehtijan!" Näillä kouluttajan sanoilla purjehtijaurani alkoi vuonna 2014, kun osallistuin Sea Lady Sailingin purjehtijakurssille. Harrastuksen aloittaminen purjehtijakurssin myötä oli oikea ratkaisu, sillä kurssilla opin kaikki oleellisimmat veneen turvalliseen käsittelyyn liittyvät asiat; veneen hallinnan, käännökset, erilaisten purjeiden käsittelyn (nostot, laskut, vaihdot) sekä mies yli laidan -harjoitukset.

Aiemmasta veneilykokemusta huolimatta tunsin, että sain kurssilta juuri purjehdukseen liittyvää oppia aina tuuliympyröistä väistämissääntöihin ja satamamanöövereistä purjeiden trimmaukseen. Käsittelimme monipuolisesti niin teoriaa kuin käytännön harjoitteitakin – edeten huolellisesti asia kerrallaan. Olen tyytyväinen, että erityisesti veneen käsittelyssä kiinnitettiin huomioita turvallisiin ja oikeisiin toimintatapoihin. Pidin myös siitä, että kurssilla sai seurata, kokeilla ja toistaa harjoituksia sallivassa ja innostavassa ympäristössä. Kouluttajamme luotettavasta, selkeästä ja asiantuntevasta tavasta toimia huokui aito kiinnostus opettamiseen, yhdessä oppimiseen ja veneilyyn.

Osallistuin purjehtijakurssin jälkeen myös Sea Ladyn päällikkökurssien pimeänavigointiharjoituksiin ja Kroatian retkipurjehdukselle. Nämä olivat osaamista syventäviä kokemuksia – etenkin Adrianmeren viikko, jolla pääsin harjoittelemaan ison veneen käsittelyä vaihtelevissa tilanteissa (myös hetkittäin kovemmassa kelissä). Sea Lady Sailingin kautta alkanut innostukseni sai minut jatkamaan purjehdusta myöhemmin kisapurjehduksessa, jota jatkan edelleen. Purjehtija minusta siis tuli – aivan kuten olin toivonutkin!

Osallistuttuani useammalle eri purjehdukselle ja toimintaa kattavasti seuranneena, voin lämpimästi suositella kaikille purjehduksesta kiinnostuneille Sea Lady Sailingin laadukkaita retki- ja kurssipurjehduksia - niin Suomessa kuin Välimerelläkin.

-Nina Mäkelä

 

Riikka  "Osallistuin Sea Lady Sailingin järjestämälle naisten purjehduskurssille tavoitteenani vahvistaa osaamistani, saada itsevarmuutta ja myös teoriatietoa veneen käsittelyyn liittyen. Kun perhepurjehduksilla mukana on pieniä lapsia, tuntuu on tärkeää, että molemmilla vanhemmilla on riittävät kipparitaidot - myös äidillä, jonka vastuulla on usein muonituksesta ja lasten viihtyvyydestä huolehtiminen.

Naisille suunnattu purjehduskurssi oli kokemuksena erinomainen. Harjoituksissa muodostui ryhmämme kesken tasapuolinen ja rento, oppimista tukeva ilmapiiri.

Kurssi oli kokonaisuudessaan asiantuntevasti rakennettu ja ohjaajan koulutusote oli rauhallinen ja kannustava. Aiheet, joita teoriatietona käsiteltiin, harjoiteltiin vaiheittain koulupurjehduksella vesillä ja lopuksi yhdistettynä erilaisiin purjehdustilanteisiin. Jokaisella oppijalla oli selkeät roolit ja tehtävät vaihtuivat niin, että kaikki saivat omakohtaisia kokemuksia myös lähtö- ja rantautumismanöövereistä. Analysointituokiot kunkin purjehduksen lopussa tuottivat monta ahaa-elämystä ja syvensivät oppimista.

Sain kurssilta hakemiani valmiuksia, ja lisäksi hienoja hetkiä iloisessa ryhmässä merellä. Oppien vieminen käytäntöön jatkuu, tavoitteena kunnolliset kipparivalmiudet muutaman kesän kuluessa.

Kiitos hyödyllisestä ja innostavasta kurssista, jota voin suositella kaikille!"

Riikka Rissanen

            

  Jussi”Olen veneillyt omalla veneellä sisävesillä jo yli 30 vuoden ajan ja purjehtinut merellä ystävieni kanssa Suomen ja Ruotsin rannikoilla. Osallistuessani aluksi Sea Lady Sailingin järjestämälle retki- ja koulutuspurjehdukselle Kroatiassa, jossa suoritin perämieskurssin. Kurssilla saamani asiantuntevan ja minulle yksilöidyn koulutuksen innoittamana heräsi kiinnostukseni jatkaa pätevöitymistä edelleen päällikkötasolle. 

Seuraavilla kausilla jatkoin taitojeni kartuttamista edelleen Sea Lady Sailingin Adrianmeren purjehduksilla. Ohjattu kippariharjoittelu 46- ja 51-jalkaisilla veneillä yhteistoiminnassa veneen muun miehistön kanssa antoi todellista kipparointikokemusta ja ison veneen käsittelyvarmuutta erilaisissa tilanteissa.

Huviveneenkuljettajan pätevyyden saatuani kipparoin jo seuraavana syksynä itse Dalmatian saaristossa. Aion tulevaisuudessakin nauttia lämpimästä veneilystä Adrianmeren aalloilla. 

Suosittelen lämpimästi Sea Lady Sailingin ammattitaidolla järjestettyjä retki- ja kurssipurjehduksia Välimerellä !”

Juhani Hipeli

              

Iivari "Osallistuin Sea Ladyn Perämieskurssille alkukesästä 2012. Vaikka minulla on ammattimerenkulkijan koulutus ja aikaisempaa purjehduskokemusta, halusin saada kurssilta taitoja ja varmuutta purjeveneen käsittelystä ja satamamanoveereistä. Tavoitteena on, että voisimme vaimoni kanssa purjehtia vuokraveneillä. 

  

Koulutus kurssilla oli perusteellista ja rauhallista. Asiat käytiin läpi huolella teoriassa ennen kuin ryhdyttiin käytännön harjoitteisiin. Opetus oli johdonmukaista ja hyvin suunniteltua. Harjoituksia eri tehtävissä toimimisesta tuli kaikille tasapuolisesti ja unohtamatta myös tärkeää muiden tekemisen seuraamista, joka täydentää omasta suorituksesta oppimista. Asioiden oikeaan suoritustapaan kiinnitettiin joka vaiheessa erityistä huomiota, mikä on tärkeää opeteltaessa uusia taitoja. 

    

Pimeässä purjehtiminen ja yönavigointi tarjosivat taas paljon uutta opittavaa. Työssäni laivojen komentosilloilla olen toki viettänyt lukuisia tunteja yövahdeissa mutta näkökulma viittojen, poijujen ja loistojen valotunnuksiin ja niiden havainnointiin on veneestä ja merenpinnan tasolta aivan toinen. Koin myös yöpurjehdusharjoitukset hyvin opettavaisiksi ja hyödyllisiksi."

Iivari Silén