en

KIRJOJA VENEILIJÖILLE

Sea Lady julkaisee ja kustantaa kirjoja veneilijöille:

 

Ivar Dedekam:

Navigointi (2015)

Veneilytaito (2014)

Purjeiden ja rikin säätö (2013)

 

Lue lisää ja tilaa »

Teoriakurssit ovat oleellinen osa purjehduskurssien sisältöä. Järjestämme kaikille kurssitasoillemme kurssin teoriaosuuden, joka tukee ja täydentää vesillä annettavaa käytännön purjehduskoulutusta.

Havainnollisesti opetetuihin kursseihimme sisältyy kattava kurssimateriaali. Myös kursseihin sisältyvät oppikirjat annetaan teoriakurssin yhteydessä.

KAUDEN 2018 ENSIMMÄISET TEORIAKURSSIMME
(Paikkana Ravintola Blue Peter, Lauttasaari)
 

PURJEHTIJAKURSSIN TEORIAT

 • PurjehtijaK:n teoriakurssi 1:    Lauantaina 28.4. klo 11. - 19.
 • PurjehtijaK:n teoriakurssi 2:   Lauantaina 5.5. klo 11 - 19.

Kursseja järjestetään lisää kauden jatkuessa niin, että jokaiselle järjestetään mahdollisuus teoriakurssiin.

 

SAARISTOPÄÄLL.KURSSIN TEORIAT

 •  SaPäK:n teoriakurssi 1:  Sunnuntaina 6.5. klo 11 - 19.

 

Suosittelemme erillistä teoriakurssia myös kotimaan ja Välimeren retkikurssien oppilaille, sillä retkien yhteydessä teorian tarkastelu jää huomattavasti vähäisemmäksi. 

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET »

TEORIAKURSSIEN SISÄLLÖSTÄ

 • Purjehtijakurssin teoria sisältää yleistietoa purjeveneen kehityksestä, erilaisista venetyypeistä, niiden toiminnasta ja varusteista. Kurssilla käsitellään purjeiden toiminnan virtausopilliset perusteet, joiden mieltäminen on välttämätöntä purjehdustaidon oppimiseksi. Myös vesillä liikkumisen kulkusäännöt, sääilmiöiden perusteet ja turvallisuuden hallintaan liittyvät asiat kuuluvat tämän kurssin ohjelmaan.  

 • Saaristopäälikkökurssin teoriaan sisältyy puolestaan veneen päälliköintiin liittyvät aiheet. Näitä ovat reittisuunnittelu, miehistöstä huolehtiminen ja sääopin laajempi osuus. Päälliköintitaitojen keskeisenä alueena on veneen kokonaisvaltainen hallinta erilaisissa olosuhteissa, kuten rantautumis- ja ankkurointipaikan valinta, erilaiset veneenkäsittelytekniikat sekä miehistöyhteistyö. Koska perämieskurssille osallistuvilla on jo hyvät perustiedot ja kokemusta veneilystä, antaa näiden aiheiden käsittely teoriakurssilla hyvän valmentautumisen myöhemmin vesillä tapahtuvaan harjoitteluun. 

 • Ranikkopäällikkökurssin teoriaan kuuluu saaristopäällikkökurssilla käsiteltyjen aiheiden lisäksi muun muassa:
 • Toiminta avomeriolosuhteissa, miehistön vahtivuorojärjestelyt ja levosta huolehtimenin.
 • Pimeäpurjehdus avomerellä ja valaistulla väylillä: valmistelu, miehistön työjako, turvarajat, jne.

Julkaisemme ja kustannamme kansainvälisesti tunnettuja Ivar Dedekamin kirjoja: 

 • Purjeiden ja rikin säätö, jossa opastetaan havainnollisesti purjeiden säätö ja trimmaus aina peruspurjeiden toiminnasta spinaakkeripurjehdukseen. (1. painos kesäkuu 2013)
 • Veneilytaito,  jossa käsitellään käytännön taidot: köysien käsittely, toiminta satamaolosuhteissa ja ankkurointi. (1. painos helmikuu 2014)
 • Navigointi,  joka sisältää kaikkien navigointimenetelmien menetelmät: Perinteinen ja elektroninen navigointi sekä tähtitieteellisen navigoinnin perusteet (1. painos helmikuu 2015)

Kirjat ovat myynnissä kirjakaupoissa ja alan liikkeissä. Niitä voi myös tilata myös suoraan kauttamme.   

Katso KIRJAUUTUUDET

Yhteystiedot

Sea Lady Sailing

Kotikoivuntie 3 B 6
05810 HYVINKÄÄ

Puhelin:040 7016649 tai 040 5589482
Email: info@purjehduskurssi.com

VENEILYKIRJAMME

Sea Lady julkaisee ja kustantaa kirjoja:

Ivar Dedekam

Navigointi (Helmikuu 2015)

Veneilytaito (2014)

Purjeiden ja rikin säätö (2013)

Lue lisää ja tilaa »

Kuvagalleria